Lihtsad sammud üürilepingu lõpetamiseks

Üürilepingu lõpetamine ei ole keeruline protsess üürileandja või üürniku jaoks. Pigem on lihtsalt oluline teada konkreetseid samme, mille järgimisel ei tohiks midagi ennekuulmatut juhtuda.
Avaldamise kuupäev 01.10.2022
Selle artikli sisu võib olla aegunud!
Lihtsad sammud üürilepingu lõpetamiseks

Number üks teadmine lepingu lõpetajale: lepingu saab ühepoolselt lõpetada 3-kuulise etteteatamisega (Võlaõigusseadus § 312 lg 1) või poolte kokkuleppel ükskõik, mis tähtajaga. Mõlemad osapooled saavad üürilepingu lõpetamise algatada Rendini rakendusest oma lepingu vaatest või pöördudes meie klienditoe poole.

Vajalik osa lepingu lõpetamisest: üleandmise-vastuvõtmise akt

Kui Rendinit ja teist osapoolt on juba teavitatud üürilepingu lõpetamise soovist, siis järgmiseks tuleb üürileandjal ja üürnikul kohtuda üüripinnal kokkulepitud ajal, et üheskoos üle vaadata selle seisukord. Üleandmise-vastuvõtmise akt (ÜVA) võimaldab kinnitada, et elupinna seisukord on võrdväärne sellega, mis see oli sissekolimise hetkel. Rendini platvormil on olemas mugav funktsioon akti koostamiseks.

Kui kummalgi poolel on seisukorra või teise osapoole suhtes pretensioone, siis tuleks esimesel võimalusel ühendust võtta Rendiniga ning kirjeldada probleemide olemust. Akti märgitavad erinevused puudutavad vaid üürikodu ja selle juurde kuuluvat vara. Rendini Abikeskuses on täpsemalt selgitatud, kuidas käituda varakahju puhul.

Meelespea Rendini kasutajatele

 • Vahel on üürileandjatel komme jätta üürilepingu ülesütlemine vormistamata ja alles mitme kuu pärast ilmneb, et üürisuhe on tegelikult ammu lõppenud. Lepingu lõpetamise vormistamine peaks toimuma õigeaegselt.

 • Kui kuupäevaliselt on leping läbi saanud, siis Rendini rakenduses tuleb vajutada ka lõpetamise nuppu. See on tavapärane, et viimane kommunaalide arve ei ole veel üürniku poolt tasutud.

 • Lepingu lõpetamine ei anna üürnikule luba või õigust, et ta võiks jätta tasumata üüri- või kommunaalmaksed, mis tal on jäänud veel tasuda üüriperioodi eest.

Tähtajatu üürilepingu ülesütlemine samm-sammult

Üürileandja

 1. Teavita teist osapoolt

 2. Alusta lõpetamist Rendini rakenduses

 3. Kohtu teise osapoolega kokkulepitud üleandmise päeval

 4. Vormista üleandmise akt

 5. Lõpetage leping

 6. Edasta endisele üürnikule tasumiseks viimased arved. Jää ootama nende laekumist.

Üürnik

 1. Teavita teist osapoolt

 2. Alusta lõpetamist Rendini rakenduses või teavita Rendini kliendituge

 3. Kohtu teise osapoolega kokkulepitud üleandmise päeval

 4. Kontrolli üleandmise akti asjakohasust

 5. Lõpetage leping

 6. Maksa ära viimased üüriarved, kommunaalid või muud kohustused.

Uue üürniku leidmine pärast lepingu lõppemist

Kui omanikul on pärast eelmise üürniku välja kolimist uus elanik leidmata, siis saab appi võtta Rendin Digimaakleri. See on tööriist üürileandjatele, et leida kiirelt usaldusväärseid üürnikukandidaate – väljavalituga saab hiljem sõlmida turvalise üürilepingu. Kogu protsess üürikuulutuse sisestamisest kuni üürilepingu sõlmimiseni on väga mugavalt üles ehitatud, seega kasutaja ülesandeks on ainult järgida digimaakleri juhtnööre.

Soovid rohkem üüriteemadel lugeda?

 • Rendini õigusjuht ja jurist Lia Siht avaldab üürituru suurimad müüdid, mis on levinud nii üürnike kui ka üürileandjate seas.

 • Kel juhtumisi on järgmine üüriline pärit väljaspool Eestit, siis tasuks lugeda ülevaadet ja soovitusi, mida sel puhul silmas pidada. Muidugi on üüriprotsess kõigile samasugune. Samas on välismaalt Eestisse elama asunud inimesele üürimisel mõned nüansid, millest üürileandjad võiksid ikkagi teadlikud olla.