Kõik Rendinist

Rendin ühendab omavahel üürileandjad ja üürnikud, kaitseb neid kogu üürilepingu vältel ning säästab mõlema osapoole jaoks aega ja raha.

Mis on Rendin?

Rendin on kodu (välja)üürimise ja turvaliste üürilepingute sõlmimise lahendus. Üürileandja saab üüri- ja kommunaalmaksete garantii koos varakaitsega ning üürnikul on võimalik üürida tagatisrahata.

Kas Rendin on nagu kodukindlustus?

Ei, meie kaitse toimib olukordades, kus kodukindlustus inimest aidata ei saa (ja vastupidi). Meie range soovitus kõigile üürileandjatele on omada kombinatsiooni Rendini turvalisest üürilepingust ja kodukindlustusest koos vastutuskindlustusega. Kui kodukindlustus puudub, vastutab omanik ise, mis võib tähendada kahjude ulatumist tuhandetesse eurodesse. Loe kodukindlustuse vajalikkusest pikemalt.

Rendini kasu üürileandjale

Põhiline kasu seisneb selles, et Rendin annab üürileandjale üüri- ja kommunaalmaksete garantii kuni 3 kuu ulatuses. See loob kindlustunde, et mis tahes probleemi korral ei jää omanikul tulu saamata. Probleem võib olla tingitud üürniku võlgnevustest, tema ootamatust päevapealt välja kolimisest või hoopis millestki muust.

Samuti võimaldab Rendin varakaitset, mis on võrdne 10x üüriga. Üürikodus olev mööbel, tehnika ja siseviimistlus on kaitstud üürniku tahtliku või mittetahtliku kahju tekitamise eest.

Rendini kasu üürnikule

Suurim väärtus üürnikule seisneb tagatisrahata üürimises. Uude elukohta kolides on stardikulud oluliselt madalamad, sest maksta tuleb ainult esimese kuu üür. Ilma Rendinita peab üürnik tavaliselt välja käima vähemalt kolmekordse üürisumma: esimese kuu üür, tagatisraha ja vahel veel lisaks maakleri/lepingutasu.

Nagu üürileandjale, on ka üürniku jaoks olemas Rendini eksperdid, kes aitavad mõne mure või küsimuse korral. Ja seda kogu üüriperioodi vältel.

Alusta nüüd, tasuta

Teenustasu ja lepingud

Mis on Rendini teenustasu?

Rendini teenustasu on 2,5% ühe kuu üürihinnast, mida makstakse igakuiselt kuni üürilepingu lõppemiseni. Meie teenuse eest tasub üldjuhul üürnik, kuid kokkuleppel saab tasumise enda peale võtta üürileandja ise.

Mis tüüpi lepinguid saab Rendiniga teha?

Meie kaudu saab sõlmida ainult tähtajatuid üürilepinguid, kuna see pakub rohkem turvalisust ja paindlikkust võrreldes tähtajalise lepinguga. Näiteks tähtajatu üürileping võimaldab mõlemal osapoolel lõpetada leping 3-kuulise etteteatamisega; tähtajaline üürileping lõppeb ainult poolte kokkuleppel või lepingu lõppemise kuupäeval.

Taustakontroll ja probleemid

Rendini taustakontroll

Rendin on taustakontrolli üles ehitanud maksehäirete kontrollile. Kui kandidaat läbib taustakontrolli, siis see tähendab, et tal on kontrolli teostamise hetkel olemas kodu üürimiseks vajalik maksevõimekus ning puuduvad võlad teiste ettevõtete ees. Lisaks on Rendinil oma andmebaas peavalu tekitanud üürnikest, kes meie platvormi kaudu enam kodu üürida ei saa.

Taustakontroll on eelkõige tööriist meile endale, kuna peame veenduma, et usaldame potentsiaalset üürnikku – Rendin võtab riski tema tegevuse eest, mitte üürileandja.

Positiivse tulemusega taustakontrolli läbinud kandidaatide seast teeb lõpliku valiku üürileandja. Kusjuures, iga üürileandja võib teha omal käel täiendava taustauuringu, näiteks päringu tegemine karistusregistrist, infootsing Google'ist ja/või sotsiaalmeediast.

Taustakontrolli ebaõnnestumine

Kui taustakontroll ebaõnnestub, siis üldjuhul tähendab see seda, et süsteem avastab üürnikukandidaadi probleemse makseajaloo (inkassonõuded ja võlad teenusepakkujate ees) või ebapiisava maksevõimekuse (aktiivsed kiirlaenud ja sissetuleku kohta ebaproportsionaalselt kallis üüripind).

Vahel võib juhtuda, et süsteem küsib täiendavat kontrolli vajaliku info puudumise tõttu, sellisel juhul saavad Rendini eksperdid teha ka käsitsi kontrolli, et veenduda üürnikukandidaadi finantstausta olukorras.

Võlglasest üürnikuga tegelemine

Kui üürnik on jätnud esimest korda üüriarve maksmata, siis soovitame üürileandjale esimese tegevusena saata talle makseviivituse hoiatus. See annab üürnikule teada, et võlgnevus tuleb tasuda kahe nädala jooksul ja hoiatab: kui võlgnevus muutub juba kahe kuu pikkuseks, siis on alust üürileping üles öelda. Elupinna omanikul tuleks kindlasti kursis hoida ka Rendinit, et saaksime olukorda monitoorida ning vajadusel anda soovitused järgmiste sammude kohta. Igal juhul ei ole üürileandja selle murega üksi. Veidi pikemalt saab antud teemast lugeda meie blogist.

Probleem vararikkumisega

Kui üürileandja on avastanud puuduseid üürikodus, siis ta peab üürnikku sellest teavitama ja mõistlik oleks hoida Rendinit infoväljas. Vajalik on tõendusbaas, nagu õigesti vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt koos ajakohaste fotodega. Esmalt suunatakse vastutus üürnikule ja püütakse saavutada kompromiss. Juhul, kui üürnik ei ole koostööaldis ega korva tekkinud kahjusid, siis tuleb appi Rendin, kes võtab probleemi lahendamise üle. Kahju hüvitatakse üürileandjale ja seejärel esitatakse nõue üürnikule. Täpsema selgituse leiab meie abikeskusest.

Otsid üürnikku või soovid luua üürilepingu?

Rendin Digimaakler on tööriist üürileandjatele, mis aitab kiirelt leida usaldusväärseid üürnikukandidaate. Väljavalitud üürnikuga saab sõlmida turvalise üürilepingu.

Alustan digimaakleriga